Zarządzanie

Fundacja działa pod auspicjami
Fondation de France

Działająca pod auspicjami Fondation de France, Fundacja Mustela jest kierowana przez Prezesa Laboratoires Expanscience, Jean-Paul Berthomé.
 

Skupiając specjalistów działających w szpitalach publicznych i prywatnych, lub praktykujących w ramach działalności prywatnej, trzy komisje ekspertów – w zakresie badań, pediatrii społecznej oraz położnictwa – stanowią istotną część działalności Fundacji Mustela, zajmują się doborem tematów roboczych wspieranych projektów poprzez określanie odpowiednich wytycznych.
 

Specjaliści służby zdrowia wyznaczają laureatów stypendiów badawczych, nagrody badawczej, nagrody położniczej oraz nagrody społecznej, stypendium pierwszych odczuć zmysłowych.

rte-gouvernance_carre.jpg

Wśród nich są pediatrzy, psychiatrzy dziecięcy, psychologowie, psychoanalitycy, pielęgniarki, położne, a czasem także przedstawiciele nauk społecznych.
 

Komitet naukowy ds. profilaktyki i zapobiegania zrzesza pielęgniarki dziecięce, położne, pediatrów i psychologów. Określa on tematykę refleksji w celu opracowywania materiałów dydaktycznych kierowanych do specjalistów w zakresie działań profilaktycznych.