Burkina Faso : Wspieranie rozwoju dzieci

W 2019 roku Fundacja Mustela wsparła dwa lokalne stowarzyszenia w Burkina Faso.

 

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Association Nature et Culture stanowiącego pomost z lokalnym stowarzyszeniem Union des Femmes Artisanes de la ville de Gassan (UAB – Gassan), Fundacja Mustela przekazała dofinansowanie w wysokości 1500 euro na zakup żywności do stołówki, zestawów pedagogicznych oraz przyborów do świetlicy w Gassan (nazywanej „Bisongo” w lokalnym języku).

 

Blisko 50 dzieci korzysta z tej świetlicy, gdzie mogą się one rozwijać dzięki nauczaniu zgodnemu z programem przedszkolnym, otrzymywać regularne posiłki i wzrastać w dostosowanym do ich wieku i bezpiecznym otoczeniu, podczas gdy ich matki spokojnie pracują.

 

Wraz ze stowarzyszeniem AZN (Association inter-villages Zoramb Naagataaba) z miejscowości Guiè, Fundacja Mustela wsparła Program wczesnodziecięcy dotacją w wysokości 5000 euro. Program ten obejmuje ośrodek Centre d’Accueil de l’Enfance en Détresse (CAED) składający się z całodobowego żłobka, rodzin zastępczych oraz ośrodka szkoleń, szkoły l’Ecole de Formation des Auxiliaires de la Prime Enfance (EFAPE).

centre-accueil-enfant_azn.jpg
 

 

Około 50 niemowląt i dzieci korzysta z tego programu, który pozwala na polepszenie jakości ich życia, otoczenia oraz opieki i pielęgnacji. Umożliwia on również kształcenie personelu pracującego w tym całodobowym żłobku.

 

 

< Powrót do mapy działań