Haïti : Pomoc nadzwyczajna

W 2016 r. Fundacja Mustela udzieliła Haiti pomocy nadzwyczajnej w wysokości 20 000 euro. Pomoc zorganizowała fundacja Fondation de France.

 

haiti-aide-urgence_actions.jpg
haiti-aide-urgence_actions.jpg, par admin-fondation-larcade

 

martin-spitz.jpg

 

 

Martin Spitz odpowiedzialny za organizację Solidarités internationales działającą przy Fondation de France wyjaśnia zasady i cele tego wsparcia.

 

 

 

 

1. W jakie ramy wpisuje się pomoc nadzwyczajna udzielana corocznie przez Fundację Mustela?

Od ponad trzydziestu lat fundacja Fondation de France zbiera datki na wsparcie dla społeczności, które ucierpiały w wyniku poważnych kryzysów. Po katastrofie koordynator programu udał się na miejsce, aby dokonać oceny potrzeb i nawiązać kontakty z lokalnymi podmiotami w celu udzielenia pomocy najbardziej potrzebującym we współpracy z organizacjami francuskimi. Wartością dodaną fundacji Fondation de France jest zdolność wybierania projektów, które będą miały trwały wpływ na dane społeczności.

Fundacja Mustela podziela nasze wartości i nasze podejście i dzięki temu ma do nas zaufanie w zakresie odpowiedniego przeznaczania funduszy oraz zapewnienia oceny i kontroli na miejscu. Pozwala to uniknąć marnowania zasobów w procesie wyboru lub monitorowania realizowanych projektów i gwarantuje, że środki przekazane przez darczyńców zostaną wykorzystane w najlepszym interesie zagrożonych społeczności.

 

2. Jakie kryteria muszą spełnić wspierane projekty?

Celem „odbudowy życia” po katastrofie, pierwszej zasady wdrażanej przez fundację Fondation de France, jest uczestnictwo społeczności, która ucierpiała w wyniku katastrofy: ona sama określa priorytety, które mają być objęte pomocą. Druga zasada: kierujemy pomoc do osób najbardziej potrzebujących – dzieci i samotnych kobiet, osób starszych lub niepełnosprawnych – wsłuchując się w ich potrzeby, aby uniknąć dopisywania stereotypów w zakresie realizowanych działań. Wreszcie, jako że działamy w sytuacjach pokryzysowych, wspieramy zrównoważone, trwałe rozwiązania uwzględniające elastyczność w konkretnej realizacji, co pozwala dostosować się do zmieniających się potrzeb społeczności, jak również dokładność w monitorowaniu projektów (sprawozdania z postępów, opinie różnych osób, audyty rachunkowe itp.).

 

3. Który projekt był wspierany przez Fundację Mustela w 2016 r.?

W przypadku darowizn dokonanych w latach poprzednich – dla Nepalu po trzęsieniu ziemi w 2015 r., dla Filipin po przejściu tajfunu Hayan w 2013 r. oraz dla Haiti po trzęsieniu ziemi w 2010 r. – Fundacja Mustela określiła jako priorytetowe projekty pomocy dzieciom, szczególnie w zakresie zdrowia i edukacji.

W bieżącym roku dominuje edukacja. Po przejściu huraganu Matthew, który zniszczył zachodnią część Haiti, 4 października 2016 r., fundacja Fondation de France uruchomiła natychmiastowo zbieranie datków: w wyniku katastrofy ucierpiało 90% domów i upraw zapewniających byt dla ponad 2 milionów mieszkańców tego kraju! Nasza instytucja określiła zatem jako priorytet ożywienie rolnictwa oraz remont szkół, aby umożliwić jak najszybszy powrót dzieci do szkoły. Projekt wspierany przez Fundację Mustela wpisuje się w te ramy: jest prowadzony w terenie przez francusko-haitańskie stowarzyszenie Haïti Futur, które fundacja Fondation de France wsparła już w 2010 r., umożliwiając remont 30 szkół.