Polska : Pomoc bardzo młodym matkom

W Polsce w 2014 roku Fundacja Mustela przekazała kwotę 2500 euro organizacji pozarządowej, która wspiera bardzo młode matki (w wieku od 15 do 19 lat), pomagając im skończyć edukację, odbyć odpowiednie szkolenia oraz znaleźć zatrudnienie.

 

pologne_mustela.jpg

pologne_mustela.jpg, par admin

Fundacja pokrywa również koszty edukacji i dojazdu, a także zakupu podręczników trzem młodym Polkom.
 

< Powrót do mapy działań