Nota prawna

Nota prawna przetłumaczona z języka francuskiego.

 

Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France prowadzi stronę internetową www.fundacja-mustela.pl. Strona stanowi wektor informacji instytucjonalnej o Fundacji Mustela działającej pod auspicjami Fondation de France, której sekretariat administracyjny znajduje się przy 1, Place des Saisons, 92048 PARIS La Défense Cedex (Francja).
 
Dyrektorem ds. publikacji jest pan Jean-Paul BERTHOME, Prezes Fundacji Mustela oraz Laboratoires Expanscience.
 
Strona jest hostowana w Irlandii przez firmę:
 
Amazon Web Services France
67 Boulevard du Général Leclerc
92110 Clichy – Francja
Tel.: +33 (0)1 46 17 10 00
Strona internetowa: aws.amazon.com/fr/
 
W przypadku napotkania problemów podczas przeglądania strony lub jakiegokolwiek pytania dotyczącego działania samej strony skontaktuj się z nami:
 

Fondation Mustela
1, Place des Saisons – 92048 PARIS La Défense Cedex - Francja
Tel.: +33 (0)1 43 34 60 23
Faks: +33 (0)1 43 34 61 03

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Zakres zastosowania

Dostęp do Serwisu, jak i korzystanie z jego treści podlega niniejszym warunkom. Poprzez dostęp i przeglądanie Serwisu jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń niniejszych ogólnych warunków korzystania z serwisu.

2. Zakres terytorialny

Informacje zawarte w Serwisie są przeznaczone dla rezydentów we Francji. Dostęp do Serwisu jest umożliwiony również w innych rajach, w których przepisy mogą się różnić od zasad francuskich. Informacje zawarte w Serwisie mogą więc nie być właściwe lub zgodne z przepisami krajów innych niż Francja.
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY ORAZ INFORMACJE W NIM ZAWARTE NIE SĄ PRZEZNACZONE ANI REKOMENDOWANE DO UŻYTKU W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ALBO PRZEZ OBYWATELI LUB REZYDENTÓW AMERYKAŃSKICH.

3. Dane osobowe

W ramach usług oferowanych w Portalu nasza spółka gromadzi dane osobowe użytkownika przy użyciu formularza kontaktowego lub przy zapisywaniu się na proponowany przez nas elektroniczny biuletyn Fundacja Mustela. Podając swoje dane osobowe, użytkownik zobowiązuje się do przekazania informacji rzetelnych i nie naruszających interesów ani praw osób trzecich. Podanie wszystkich danych żądanych przez naszą Spółkę jest obowiązkowe, o ile w danym formularzu nie jest obowiązkowe wypełnienie tylko niektórych pól oznaczonych gwiazdką. Brak odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań lub odmowa podania obowiązkowych danych uniemożliwi Spółce przesyłanie biuletynu lub udostępnienie formularza kontaktowego.
 
Użytkownicy nie życzący sobie otrzymywać biuletynu Fundacja Mustela mogą zawiadomić o tym Spółkę, klikając hipertekstowy odsyłacz o treści: „Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z subskrypcji biuletynu, proszę kliknąć ten odsyłacz” zamieszczony u dołu każdego biuletynu. Podczas przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z niniejszego Portalu (subskrypcja biuletynu i żądanie kontaktu) nasza Spółka jest administratorem danych. Gromadzi ona i przetwarza dane osobowe użytkownika zgodnie z  Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych nr 2016/679.
 
Jedynym odbiorcą danych osobowych użytkownika jest nasza Spółka wraz ze spółkami, filiami i podfiliami grupy Expanscience zlokalizowanymi we Francji i za granicą (w tym poza Unią Europejską) oraz, w odpowiednich przypadkach, podwykonawcy i partnerzy uczestniczący w świadczeniu usług oferowanych w Portalu (zwłaszcza dystrybucji biuletynu). Dane osobowe wykorzystywane w Portalu służą wyłącznie nawiązywaniu kontaktu na życzenie użytkownika oraz dystrybucji biuletynu. Zebrane dane będą przechowywane przez okres trzech (3) lat od dnia ich zebrania lub ostatniego kontaktu użytkownika z naszą Spółką w ramach wskazanego wyżej przetwarzania. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika oraz o zasadach wykonywania przysługujących użytkownikowi praw zawiera zamieszczona w Portalu Karta poufności.

4. Zasady stosowania plików cookie

Pliki cookie wykorzystujemy w celu ułatwienia korzystania z portalu oraz lepszego dostosowania go do zainteresowań i potrzeb użytkowników.

4.1. Co to jest plik cookie?

Pliki cookie (ciasteczka) to służące do śledzenia aktywności pliki umieszczane i odczytywane podczas korzystania z portalu internetowego (znaczniki sieciowe, piksele itp.). Umożliwiają one dostęp do informacji przechowywanych w urządzeniu, z którego korzysta użytkownik (komputerze, tablecie, smartfonie itp.).

Głównym celem stosowania przez nas plików cookie jest zapewnienie jak największego komfortu korzystania z portalu. Umożliwiają nam one na przykład zapamiętanie preferencji użytkownika (język, koszyk itp.) oraz danych logowania (np. adresu IP, lokalizacji geograficznej, typu i wersji przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, informacji o wizytach użytkownika, sposobie korzystania z naszego portalu itp.) podczas korzystania z portalu i późniejszych wizyt w nim.

4.2. Jaka jest trwałość pliku cookie?

Z wyjątkiem technicznych plików cookie niezbędnych do korzystania z portalu pliki cookie będą zapisywane w urządzeniu tylko za zgodą użytkownika. Kontynuacja wizyty w portalu po wyświetleniu na jego stronie głównej informacji o plikach cookie zostanie uznana za zgodę na ich zapisanie w urządzeniu. Zgoda ta jest ważna przez okres 13 miesięcy.

4.3. Jakich plików cookie używamy?

Pliki cookie pochodzące z naszej strony są wykorzystywane w celach opisanych poniżej. Mogą one by zapisywane przez nas lub przez osoby trzecie.

Techniczne pliki cookie: są to pliki niezbędne do korzystania z portalu. Bez nich nie funkcjonuje on poprawnie. Pliki te umożliwiają nam na przykład dostosowanie wyglądu portalu do preferencji urządzenia (język, rozdzielczość), zapamiętywanie informacji dotyczących wypełnionego na stronie formularza (zapisu itp.).

Statystyczne pliki cookie: pozwalają one gromadzić dane statystyczne oraz informacje o liczbie użytkowników portalu i jego poszczególnych składników (odwiedzane zakładki i treści, kolejność ich otwierania, czas wizyty).

 

4.4. Zarządzanie plikami cookie – akceptacja lub odrzucanie

Ustawienia przeglądarki Pliki cookie można w każdej chwili wyłączyć. Możliwy jest wybór takich ustawień przeglądarki, aby informowała ona o zapisywanych w urządzeniu plikach cookie i pytała o zgodę na ich instalację. Pliki cookie można za każdym razem oddzielnie akceptować lub odrzucać albo odrzucić je na stałe. Przypominamy, że ustawienia przeglądarki mogą zmienić warunki dostępu do naszych usług wymagających stosowania plików cookie. Sposób ustawienia zapisu plików cookie zależy od używanej przeglądarki. Jest on opisany w menu pomocy przeglądarki, które wyjaśnia, jak można zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie.

 

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent

- Kliknąć przycisk menu i wybrać „Opcje”.

- Wybrać „Prywatność i bezpieczeństwo”.

- W menu „Przechowywanie” wybrać ustawienie „będzie używał ustawień użytkownika”. Usuń zaznaczenie pola „Akceptuj ciasteczka”.

- Wszystkie wprowadzone zmiany są automatycznie zapisywane.

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-7

- Kliknąć przycisk „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”.

- Kliknąć zakładkę „Prywatność”, a następnie „Ustawienia”, przesunąć kursor do góry, aby zablokować wszystkie pliki cookie, albo do dołu, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, po czym kliknąć „OK”.

 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

- Wybrać ikonę menu Chrome.

- Wybrać „Ustawienia”.

- U dołu strony wybrać „Zaawansowane”.

- W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” wybrać „Ustawienia treści”.

- Wybrać „Nie pozwalaj witrynom innych firm zapisywać ani odczytywać danych z plików cookie”.

- Wybrać „OK”.

 

Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/

- Kliknąć „Ustawienia” > „Safari” > „Prywatność” . „Pliki cookie i dane witryny internetowej”

- Następnie wybrać „blokuj zawsze”.

 

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

4.5. Więcej informacji o plikach cookie/śledzących

Więcej informacji znajdziesz na stronie CNIL: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-tils-pour-les-maitriser

5. Charakter i zakres informacji publikowanych w Serwisie

Serwis może przedstawić opinie wyrażone przez ekspertów w danej dziedzinie w związku z treścią Serwisu, a także wyciągi z artykułów prasowych. Za tego typu informacje odpowiedzialni są jedynie eksperci wyrażający swoją opinię lub autor artykułu i nie muszą odzwierciedlać opinii Fundacji Mustela działającej pod auspicjami Fondation de France.

Serwis może również zawierać informacje na temat zdrowia, kondycji fizycznej, leczenia medycznego zarezerwowanego wyłącznie dla ludzi. Informacje te w żaden sposób nie stanowią porady lekarskiej i są publikowane w Serwisie wyłącznie w celach informacyjnych.

Nie należy w żadnym wypadku wykorzystywać tych informacji w celu postawienia diagnozy medycznej w zakresie choroby lub problemu fizycznego lub do przepisywania lub używania leków. Użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, którzy są jedynymi osobami upoważnionymi do wydania opinii lekarskiej dostosowanej do danej sytuacji.

W związku z powyższym należy uznać, że Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostarczanych informacji i usług oferowanych w Serwisie. Ponadto użytkownik zgadza się, że korzystanie z tych informacji oraz usług podlega jego wyłącznej odpowiedzialności, kontroli i zarządzaniu.

Serwis nie zawiera żadnej reklamy produktu lub usługi w jakiejkolwiek formie.

6. Prawa własności intelektualnej 

Serwis jest wytworem pracy intelektualnej chronionej przez prawa własności intelektualnej. Serwis jako całość i każdy z jego elementów (takich jak teksty, drzewa, oprogramowania, animacje, obrazy, zdjęcia, ilustracje, wykresy, logo, dźwięki, muzyka, premie oraz pliki do pobrania itp.) są, o ile nie zaznaczono inaczej, własnością Fundacji Mustela działającej pod auspicjami Fondation de France, która jako jedyna jest uprawniona do korzystania ze związanego z nimi prawa własności intelektualnej.

W związku z powyższym, zgodnie z przepisami kodeksu własności intelektualnej, przepisów ustawowych i wykonawczych wszystkich krajów i konwencji międzynarodowych, wykorzystanie całości lub części Serwisu, w tym pobieranie, transmisja, reprodukcja, reprezentacja lub rozpowszechnianie do celów innych niż użytek osobisty i prywatny dla celów niekomercyjnych jest surowo zabronione. Naruszenie tychże przepisów naraża użytkownika na kary przewidziane w kodeksie własności intelektualnej i kodeksie karnym, w tym za naruszenie praw autorskich i znaków towarowych, jak i w kodeksie cywilnym w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Marka Fundacja Mustela oraz nazwa domeny www.fundacja-mustela.pl są własnością założyciela Fundacji Mustela działającej pod auspicjami Fondation de France: firmy Laboratoires Expanscience, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym w wysokości 3 081 420 euro, z siedzibą przy 1, Place des Saisons, 92048 PARIS La Défense Cedex (Francja), zarejestrowaną w Rejestrze Handlu i Spółek w Nanterre pod numerem 331 930 081 oraz posiadającą wspólnotowy indywidualny numer identyfikacji podatkowej FR 89 331 930 081.

Inne znaki towarowe i wzory, które pojawiają się w Serwisie są wyłączną własnością Fundacji Mustela działającej pod auspicjami Fondation de France, chyba że zaznaczono inaczej. Wszelkie powielanie lub używanie tych znaków towarowych, nazw domen, rysunków i modeli, w jakikolwiek sposób i do jakichkolwiek celów, jak również wprowadzanie do nich zmian jest zabronione.

Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France może dobrowolnie, w dowolnym czasie i bez powiadomienia, wprowadzać zmiany do treści Serwisu. 

7. Zdjęcia

Thinkstock, Cyrille Bernard, Adeline Bommart, Alain Goulard, Julien Millet, Barbara Vignaux.

8. Gwarancje i odpowiedzialność

Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France dokłada wszelkich starań, aby informacje dostępne za pośrednictwem Serwisu były dokładne i aktualne. Jednakże Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France w żaden sposób nie udziela gwarancji, że takie informacje są dokładne, kompletne i aktualne. Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących całości lub części Serwisu. W szczególności informacje prezentowane w Serwisie w jakimkolwiek charakterze, nie stanowią w żaden sposób opinii lekarskiej. W związku z tym, przeglądanie rubryk Serwisu nie zwalnia w żaden sposób z odbycia konsultacji z przedstawicielem opieki zdrowotnej (lekarz, lekarz pediatra, farmaceuta itp.).

W żadnym wypadku Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, niezależnie od przyczyny, pochodzenia, charakteru i/lub konsekwencji wynikających z konsultacji i/lub korzystania z Serwisu. W szczególności Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za przerwy lub niedostępność Serwisu, jakiekolwiek błędy informatyczne, wszelkie szkody wynikające z nielegalnych działań osób trzecich za pośrednictwem Serwisu (takie jak na przykład włamania).

9. Linki

Strony Serwisu mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez podmioty trzecie. Linki do stron internetowych podmiotów trzecich służą jedynie do ułatwienia nawigacji. Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France nie ma wpływu na bieżącą lub przyszłą zawartość stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą hiperłącza w Serwisie. Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France odnosi się jedynie do stron internetowych stron trzecich, ale nie odpowiada w żaden sposób za ich treść.

Tym samym, Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność (w tym redakcyjną) dotyczącą dostępu i/lub zawartości stron internetowych osób trzecich. W szczególności Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z naruszeniem praw autorskich, znaków lub innych praw własności intelektualnej, mogących wynikać z dostępu do strony za pomocą podanego linku. Odpowiedzialność wynikająca z jakichkolwiek nielegalnych, niewłaściwych lub niepełnych informacji zawartych na stronie internetowej podmiotów trzecich, a szczególnie za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z tych informacji, można przypisać jedynie wydawcy danego serwisu.

Tworzenie odnośników hipertekstowych do strony innej niż strona główna, może być wykonane jedynie po naszej uprzedniej pisemnej zgodzie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez odszkodowania. W każdym razie strony Serwisu nie mogą się znaleźć w formie zagnieżdżonej wewnątrz stron innych witryn internetowych. We wszystkich przypadkach powinien pojawić się komunikat informujący odwiedzającego, że nastąpi przekierowanie do danej strony.

10. Zmiana niniejszych warunków

Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France informuje, że niniejsze ogólne warunki użytkowania mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany te są publikowane poprzez ich włączenie do Serwisu i są uznawane za przyjęte bez zastrzeżeń w momencie użytkowania Serwisu po wprowadzeniu zmian. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszej rubryki.

11. Spory

Niniejsze warunki są ustalane zgodnie z prawem francuskim, w tym z przepisami ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zaufania do gospodarki cyfrowej, jak również ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. w odniesieniu do danych informatycznych, plików i swobód.

Sądy francuskie mają kompetencję terytorialną do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z Serwisem.

KLAUZULA POUFNOŚCI

Fundacja Mustela gromadzi dane osobowe za pośrednictwem serwisu internetowego www.fundacja mustela.pl, jego wersji lokalnych lub wersji na urządzenia mobilne. 
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki przetwarzamy, jako administrator danych, dane osobowe dotyczące naszych klientów i potencjalnych klientów, które zostały zgromadzone za pośrednictwem Serwisu.
Należy pamiętać, że gromadzimy również dane osobowe osób odwiedzających stronę za pomocą plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu przez nas z plików cookies należy zapoznać się z naszą polityką dotyczącą korzystania z plików cookies.
 
1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
1.1. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu?
 
Poniżej przedstawiamy listę gromadzonych danych osobowych oraz cel i podstawę prawną ich każdorazowego przetwarzania.
- Kategoria podmiotów danych : kto chce skontaktować się z naszą Firmą
- Rodzaj danych osobowych : Zwroty grzecznościowe typu: Pan/Pani, Twoje nazwisko, imię, Twój adres e-mail,  Twój numer telefonu, Twój adres korespondencyjny 
- Cel przetwarzania : wysyłanie komunikatów handlowych (w tym naszego biuletynu) dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usługn, odpowiedź na każde pytanie lub prośbę 
- Podstawa prawna przetwarzania : nasz uzasadniony interes, a mianowicie zachęcenie do skorzystania z oferty naszych produktów i usług
Uważamy, że ryzyko związane z danymi osobowymi, które przetwarzamy zgodnie z naszymi słusznymi interesami, jest pod kontrolą, a jeśli chodzi o Twoje dobro i szacunek dla Twojej prywatności, ryzyko to nie jest ani nadmierne, ani uciążliwe. Wprowadziliśmy również środki mające na celu ochronę Twoich praw poprzez zastosowanie odpowiednich okresów przechowywania i zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa. 
Jeśli nie przekażesz nam wymaganych i niezbędnych danych osobowych, być może nie będziemy mogli świadczyć usług, o które prosisz, lub zrealizować celów, na potrzeby których prosiliśmy o przekazanie danych osobowych. Miejsca, w których podanie danych osobowych jest konieczne, oznaczyliśmy w formularzach czerwoną gwiazdką.
 
1.2. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym stronom trzecim:
• Usługodawcom, którzy wspierają naszą działalność, w tym:
- dostawcom usług hostingowych i konserwacyjnych;
- dostawcom usług marketingowych.
Dokonaliśmy starannego wyborów dostawców usług i podjęliśmy działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych. Wszyscy nasi dostawcy usług są zobowiązani pisemną umową do przetwarzania dostarczonych im danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia nam określonych usług oraz do utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.
 
1.3.  Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
Nie przekazujemy żadnych danych osobowych poza Unię Europejską.
 
1.4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Usuwamy zgromadzone dane osobowe po upływie określonego czasu:
- usuwane trzy lata po ostatnim kontakcie z nami (na przykład prośba o dokumentację lub kliknięcie na hiperłącze w wiadomości e-mail).
Po tym czasie możemy przechowywać Twoje dane w archiwach (bez wysyłania wiadomości e-mail w celach marketingowych), w celu wywiązania się ze zobowiązań podatkowych, księgowych i społecznych (maksymalnie od 5 do 10 lat).
 
1.5. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
Podjęliśmy fizyczne, elektroniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, takie jak wykorzystanie rozszerzonych zapór sieciowych i haseł w celu zabezpieczenia dostępu do danych osobowych. Ponadto, ograniczamy dostęp do danych osobowych wyłącznie do pracowników, którzy muszą znać te informacje w celu świadczenia żądanych usług (zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu). Każdy, kto ma do nich dostęp, jest zobowiązany do zachowania poufności i jest przeszkolony w zakresie ochrony danych osobowych.
 
1.6. Twoje prawa
Jako podmiot danych masz różne prawa. Prawa te nie są bezwzględne i każde z nich podlega pewnym warunkom zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 2016/679 i obowiązującymi przepisami krajowymi (we Francji, ustawą "Informatique et libertés" z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami).
• Prawo dostępu - masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane bądź nie, a także pewne inne informacje (podobne do tych zawartych w niniejszej Polityce Prywatności) dotyczące sposobu wykorzystania tych danych. Masz również prawo dostępu do swoich danych osobowych, z którego możesz skorzystać prosząc nas o przesłanie kopii Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz stwierdzić i sprawdzić, że wykorzystujemy Twoje dane zgodnie z przepisami o ochronie danych. Możemy odmówić udzielenia takich informacji, jeżeli mogą one zawierać lub ujawniać dane osobowe innej osoby lub negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.
• Prawo do sprostowania danych - możesz się do nas zwrócić o podjęcie działań w celu sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne (na przykład, jeśli mamy niewłaściwą nazwę lub adres).
•Prawo do usunięcia danych - lub inaczej "prawo do bycia zapomnianym" –  prawo to pozwala, w prosty sposób, zażądania usunięcia danych osobowych, gdy na przykład  na przykład dalsze korzystanie z nich przestało być uzasadnione lub korzystanie z danych stało się nielegalne. Nie jest to jednak ogólne prawo do usunięcia danych i istnieje kilka wyjątków, na przykład, kiedy musimy korzystać z informacji w celu prowadzenia postępowania sądowego lub w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
• Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych - użytkownik ma prawo do "zablokowania" przetwarzania jego danych osobowych lub uniemożliwienia dalszego korzystania z jego danych osobowych w momencie gdy rozpatrujemy jego wniosek o skorygowanie danych, bądź też jako alternatywa wobec usunięcia danych. Kiedy przetwarzanie jest ograniczone, możemy zachować dane osobowe użytkownika, ale nie możemy ich już wykorzystywać.
• Prawo do przenoszenia danych - masz prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania pewnych danych osobowych na własne potrzeby w kontaktach z różnymi firmami  (które są oddzielnymi administratorami danych). Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które nam przekazałeś i które przetwarzamy za Twoją zgodą w celu wykonania umowy, a które są przetwarzane z wykorzystaniem środków automatycznych. W takim przypadku udostępnimy kopię Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie, lub na Twoje wyraźne życzenie przekażemy Twoje dane bezpośrednio innemu administratorowi danych (jeśli jest to technicznie wykonalne).
• Prawo do wniesienia sprzeciwu - masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się niektórym rodzajom przetwarzania danych z powodów związanych z Twoją sytuacją, w zakresie, w jakim takie przetwarzanie odbywa się w celach zgodnych z prawnie uzasadnionymi interesami Fundacja Mustela. Będziemy jednak nadal mogli przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli udowodnimy, że przetwarzanie danych jest uzasadnione ważnymi względami, które są ważniejsze niż Twoje interesy, prawa i swobody lub jeśli jest ono potrzebne do wytoczenia przez nas i prowadzenia postępowań sądowych. Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w takich celach.
• Prawo do cofnięcia zgody - jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 
2. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana. Poinformujemy Cię o wszelkich istotnych zmianach związanych z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.
W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub wykorzystania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt lub pocztą na adres: Fondation Mustela, 1 Place des Saisons, 92048 PARIS La Défense Cedex (Francja). 
Zanim dokonamy oceny Twojego wniosku, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą Cię zidentyfikować. Jeśli nie przekażesz nam wymaganych informacji, a tym samym nie będziemy mogli Cię zidentyfikować, możemy odmówić odpowiedzi na Twój wniosek.
Jeśli nie będziesz zadowolony z naszej odpowiedzi na zgłoszoną reklamację lub jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych nie jest zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzoru ds. ochrony danych. 
 

 

© Fundacja Mustela działająca pod auspicjami Fondation de France

Wszystkie prawa zastrzeżone – Kwietnia 2020