Laureates 2018

Poznaj zwycięzców Nagroda z dziedziny Położnictwa

Dorota FRYC

Jestem położną – prowadzę ciążę

W przeprowadzonych badaniach dotyczących znajomości przez społeczeństwo i środowisko medyczne województwa Zachodniopomorskiego samodzielnych kompetencji położnej - w tym prowadzenia prawidłowej ciąży, otrzymano wyniki, wskazujące na niewystarczający poziom wiedzy respondentów. Jednym z wniosków tych badań była konieczność promocji zawodu położnej, tak by kobiety, do których skierowane są świadczenia tej grupy zawodowej mogły korzystać z pełnej i różnorodnej opieki medycznej w okresie okołoporodowym, czyli opieki lekarskiej z pełną opieką sprawowaną przez położne. Model wszechstronnej opieki w ciąży pozwoliłby na zwiększone bezpieczeństwo kobiet oczekujących dziecka, ich satysfakcję jak również odciążenie systemu opieki i przeniesienie części zadań na wysoko specjalistyczną grupę położnych.

 

Promocja świadczeń położnych - poprzez spotkania edukacyjne z uczniami szkół ponadpodstawowych, studentami, rodzicami oczekującymi dziecka jak i poprzez samo środowisko medyczne przyczynić się może do zwiększenia świadomości oraz częstszego korzystania z różnorodnej opieki położnych w prawidłowej ciąży. Służyć temu będą nie tylko spotkania edukacyjne w trakcie, których rozdane zostaną materiały informacyjne, ale również kampania billboardowa, kampania w mass mediach, konferencja i w końcu indywidualne spotkania z zainteresowanymi.