Laureates 2017

Poznaj zwycięzców Nagroda z dziedziny Położnictwa

Malgorzata STEFANIAK

Analiza potrzeb i oczekiwań kobiet niewidomych wobec opieki okołoporodowej

W proponowanym badaniu pt. „Analiza potrzeb i oczekiwań kobiet niewidomych wobec opieki okołoporodowej” chciałabym dokonać oceny rzeczywistych problemów, z którymi zmagają się kobiety niewidome i niedowidzące. Poprzez realizację projektu badawczego pragnę wdrożyć działania, które posłużą do opracowania skutecznych metod prowadzących do poprawy jakości opieki okołoporodowej nad kobietami niepełnosprawnymi. Po dokonaniu analizy potrzeb i oczekiwać kobiet niewidomych wobec standardów opieki okołoporodowej chciałabym stworzyć materiały informacyjne dla kobiet niewidomych napisane alfabetem Braille'a poruszające najważniejsze problemy, z którymi te pacjentki mogą zetknąć się w okresie ciąży, porodu i połogu.

 

Wyniki otrzymane w zaplanowanym badaniu pozwolą na podniesienie poziomu sprawowanej opieki medycznej, a wykorzystanie otrzymanych rezultatów, pozwoli na stworzenie i opracowanie odpowiednio przygotowanych biuletynów informacyjnych, dla kobiet niewidomych w okresie prokreacyjnym.