Laureates 2016

Poznaj zwycięzców Nagroda z dziedziny Położnictwa

Sylwia LISOWSKA

Analiza motywacji młodych matek (pierwiastek i wieloródek) w wyborze "medykalizacji" porodu i konsekwencje tego wyboru na fizjologiczny proces narodzin

Zastosowanie oksytocyny w celu przyspieszenia porodu, znieczulenie zewnątrzoponowe, nacinanie krocza, monitorowanie serca ... coraz większa liczba kobiet poprzez tę nadmierną medykalizację czuje, że ich rola w porodzie staje się coraz bardziej bierna.

Celem tych badań jest zrozumienie motywacji rodzących kobiet związanych z medykalizacją porodu i określenie czy decyzja podjęta w pełnej świadomości do zastosowania interwencji medycznych, lub wręcz przeciwnie do zrezygnowania z nich, ułatwia przebieg porodu (zwłaszcza poprzez dawkowanie hormonów we krwi, takie jak kortyzol, endorfiny i oksytocyna) a obok zalet medykalizacji jakie niesie za sobą ryzyko.