Laureates 2015

Poznaj zwycięzców Nagroda z dziedziny Położnictwa

Barbara ZYCH

Ocena stopnia stresu i stylów radzenia sobie z nim rodziców dzieci z problemami zdrowotnymi, które podczas hospitalizacji w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka i oddziale patologii noworodka, były kangurowane