Nagroda z dziedziny Położnictwa

Składanie projektów odbywa się co roku, od stycznia do początku lipca. W tym czasie kandydaci mogą składać wnioski on-line.

Wybór projektów następuje w październiku, a nagroda jest przyznawana pod koniec roku.

Zasady dotyczące przyznawania nagrody z dziedziny Położnictwa

Od 2015 roku Fundacja Mustela, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dobrze Urodzeni”, wspiera rozwój i realizację projektów badawczych w zakresie położnictwa, mających na celu poprawę stanu zdrowia okołoporodowego poprzez przyznanie stypendium w łącznej kwocie 10000 PLN.

Przyznawane stypendium jest przeznaczone wyłącznie dla projektów badawczych opracowanych przez położne i poświęconych tematyce położniczej.

 

Jakie informacje są niezbędne do wysłania kompletnego wniosku zgłoszeniowego?

Pobierz

Dotacja 10 000

Zasięg terytorialny: Polska
Zaproszenie do okresu trwania projektu

Od 2 Marzec 2020
do 10 Lipca 2020

Informacje

  • Podobnie jak położne w innych krajach europejskich (Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja itd.) oraz anglosaskich (Stany Zjednoczone, Australia, Kanada itd.), położne polskie dążą do zdobywania szerszej wiedzy i rozwijania swoich kompetencji badawczych. Ich celem jest dokonanie oceny praktyki zawodowej oraz opracowanie zaleceń dla praktyki klinicznej, rozwój specjalistycznej wiedzy z zakresu położnictwa, a także udział w badaniach medycznych.
  • Komisja naukowa przyznająca nagrodę w dziedzinie położnictwa składa się z położnych aktywnie działających w różnych sektorach oraz ze specjalistów reprezentujących zdrowie publiczne i nauki humanistyczne.

  • Komisja spotyka się dwa razy do roku, aby dokonać wyboru projektów konkursowych.

  • Zapoznaje się z przebiegiem realizacji danego projektu oraz jakością otrzymanych wyników, a także spotyka się z laureatami na ceremonii wręczenia nagród.

  • Wszelkich informacji udziela Fundacja Mustela pod adresem fundacjamustela@expanscience.com

     lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Komitet naukowy