Misja i zaangażowanie

Wspólnie ze specjalistami w dziedzinie
zdrowia i rozwoju dziecka

 
Fundacja Mustela, utworzona w 1982 roku pod auspicjami Fondation de France, wspiera badania lub projekty dotyczące rozwoju dziecka oraz rodzicielstwa na całym świecie.
pediatrie_fondation-mustela.jpg

pediatrie_fondation-mustela.jpg, par admin

Dziś, tak jak 39 lat temu, Fundacja Mustela wspiera badania poprzez przyznawanie stypendiów uniwersyteckich dla studentów i doświadczonych naukowców. Łącznie, do dnia dzisiejszego wsparła ponad 203 projektów w dziedzinie psychologii, socjologii, psychiatrii, pediatrii, w zakresie położnictwa.
 
W roku 2018, Fundacja Mustela utworzyła specjalne Stypendium poświęcone finansowaniu prac badawczych, których przedmiotem jest analiza pierwszych odczuć zmysłowych - będzie ono przeznaczone na finansowanie badań podstawowych i stosowanych dotyczących pierwszych odczuć zmysłowych dzieci.
 
Fundacja Mustela jest również bardzo zaangażowana w działania terenowe oraz wsparcie na rzecz stowarzyszeń opieki nad dziećmi.
 
Od 1986 roku Fundacja Mustela działa również w sferze profilaktyki i uświadamiania społeczeństwa w zakresie zdrowia publicznego: rozpowszechnia materiały informacyjne dotyczące opieki i pielęgnacji dzieci, położnictwa i pediatrii, oraz publikuje przewodniki, a ostatnio internetowe interaktywne moduły dydaktyczne.
 
Fundacja Mustela nie ogranicza swojego zaangażowania na rzecz Francji, swoim zasięgiem obejmuje również inne kraje. Pierwsze długoterminowe wsparcie zostało udzielone zagranicznemu partnerowi humanitarnemu zaangażowanemu na rzecz wspierania więzi matka-dziecko. Stanowi to uzupełnienie lokalnych działań podejmowanych w krajach, w których znajdują się spółki zależne Laboratoires Expanscience.