Liban : Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci

W 2016 roku Fundacja Mustela ponownie udzieliła wsparcia (w wysokości 10 000 euro) na rzecz stowarzyszenia Siostry Emmanuelle (ASMAE), międzynarodowej organizacji humanitarnej zaangażowanej w działania na rzecz dzieci, które wspiera od 2009 r. Celem udzielonej pomocy jest wzmocnienie i rozwój systemu ochrony dzieci w obozach dla uchodźców palestyńskich, w szczególności w zakresie lepszego wykrywania, zapobiegania i reagowania na przemoc.

 
Palestyńscy uchodźcy stanowią około 10% ludności Libanu i żyją głównie w dwunastu oficjalnych obozach oraz około trzydziestu nieoficjalnych obozach istniejących w tym kraju.
liban_mustela.jpg

liban_mustela.jpg, par admin

Wsparcie Fundacji Mustela pomogło zrealizować szereg działań:
  • zapewnienie trwałego funkcjonowania dwóch istniejących już komisji ds. ochrony dzieci;
  • zorganizowanie dwóch kampanii na rzecz ochrony dzieci;
  • poprawa zgłaszania i monitorowania przypadków przemocy;
  • opracowanie systemów opieki oraz zastosowania środków prawnych;
  • szkolenie terenowych zespołów w zakresie narzędzi interwencyjnych w celu ułatwienia opieki nad dziećmi.
 
Łącznie z tych działań skorzystało 800 dzieci, 30 specjalistów oraz 500 rodziców.
 

< Powrót do mapy działań