Belgia : Program pomocy psychospołecznej dla kobiet w ciąży znajdujących się w trudnej sytuacji

W Belgii, w roku 2017 położna Katrien Beeckman otrzymała Nagrodę dla Najlepszej Położnej o wartości 8 000 euro za swój projekt prospekcyjnego badania obserwacyjnego, umożliwiającego przeprowadzenie oceny efektów stanowiącego uzupełnienie zwykłych zabiegów terapeutycznych programu wsparcia psychospołecznego przeznaczonego dla pacjentek znajdujących się w trudnej sytuacji.    

katrien-beeckman.jpg

katrien-beeckman.jpg, par admin-fondation-larcade

Ten specyficzny program obejmuje 4 dodatkowe wizyty: u położonej oraz pielęgniarki społecznej Kind en Gezin, a także jedną wizytę w domu pacjentki. Dodatkowa pomoc psychospołeczna zapewnia zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby pacjentki oraz pary matka-dziecko. Tego rodzaju podejście stanowi próbę wyeliminowania przeszkód, które mogą utrudniać pacjentce skorzystanie z dostępnych zabiegów. Pacjentki otrzymują indywidualne informacje mające na celu zapewnienie im dostępu do optymalnego programu zabiegów, przy równoczesnym ograniczeniu poziomu stresu. Ponadto proponowana jest im również pomoc w zakresie niezbędnych formalności administracyjnych.