Francja : Bardzo specjalny okręt Miasta dzieci

Stanowiące jedno z największych europejskich muzeów naukowych Miasto Nauki i Przemysłu w Paryżu jest odwiedzane przez prawie 2,2 mln osób rocznie. Znajdujące się w muzeum Miasto Dzieci jest odwiedzane przez prawie 600 000 dzieci rocznie. Przeznaczone dla dzieci w wieku już od dwóch lat Miasto Dzieci o powierzchni 1700 m2 zapewnia im pierwsze doświadczenia w dziedzinie nauki i techniki. Obejmuje ono pięć obszarów tematycznych: „Odkrywam siebie”, „Wiem, jak to zrobić”, „Orientuję się w otoczeniu”, „Eksperymentuję” i „Wszyscy razem”. Trzy pierwsze obszary są poświęcone rozwojowi zdolności fizycznych i kognitywnych dziecka, a także dotyczących orientacji w otoczeniu. Kolejne dwa zapewniają otwarcie na świat i inne osoby.

 

W ramach modernizacji swojego Miasta Dzieci, muzeum skorzystało z mecenatu Fundacji Mustela. Przeprowadzone prace obejmowały w szczególności budowę „specjalnego okrętu” w obszarze „Wiem, jak to zrobić” - stanowi on nową platformę zabawy i edukacji.

vaisseau-special-2.jpg

vaisseau-special-2.jpg, par admin-fondation-larcade

Crédit photo : ®M Challe -EPPDCSI

 

Istniejący od roku 2007 obszar muzealny „Wiem, jak to zrobić” był początkowo podzielony na różne niewielkie atrakcje przeznaczone dla dzieci. Organizacja ta okazała się jednak mało praktyczna ze względu na dużą liczbę odwiedzających, w związku z czym w ramach programu modernizacji Miasta Dzieci została w poważnym stopniu zmodyfikowana.  Celem było opracowanie przestrzeni o charakterze bardziej otwartym, przy zachowaniu jednak elementów, które cieszyły się największym powodzeniem, uzupełnionych o nowe atrakcje.

 

Kluczowym elementem obszaru „Wiem, jak to zrobić” będzie „specjalny okręt”, stanowiący zajmującą centralną pozycję konstrukcję wykonaną z naturalnego drewna i materiałów pochodzących z odzysku. Dzieci będą mogły uruchamiać jego poszczególne elementy i własnoręcznie majsterkować, wykonując dekoracje: dokręcać śruby, dopasowywać kształty, wiązać poszczególne elementy, sortować różne materiały i narzędzia, uruchamiać koła zębate itd.

 

"Specjalny okręt” będzie w ten sposób zapewniać dzieciom rozwój następujących umiejętności: zdolności motoryczne, koncentracja, poszukiwanie rozwiązań metodą prób i błędów, a także współpraca z innymi osobami w celu budowania wspólnych konstrukcji. Ponadto, dzieci będą mogły „sterować” okrętem, używając steru, lornetek oraz peryskopu i tablicy sterowniczej jako młodzi kapitanowie... Ćwiczenia symulacyjne zapewniają najszybszy rozwój kreatywności dzieci.

 

Wartość pomocy udzielonej przez Fundację Mustela w ramach tego ważnego programu modernizacji jesienią 2017 roku wyniosła 20 000 euro.