Hiszpania : Badanie dotyczące karmienia piersią przez kobiety po zabiegu cesarskiego cięcia

W Hiszpanii, Rocío Lira Raggio ze szpitala w Sewilli otrzymała nagrodę dla Najlepszej Położnej roku 2017 o wartości 6 000 euro za swoje badanie poświęcone porównaniu początkowych warunków karmienia piersią u kobiet po zabiegu cesarskiego cięcia w warunkach nagłych oraz tego samego zabiegu zaplanowanego. 

rocio-lira-raggio.jpg

rocio-lira-raggio.jpg, par admin-fondation-larcade

W tym kraju, zaledwie 28,5% dzieci w wieku sześciu miesięcy jest karmionych wyłącznie piersią - to wartość bardzo oddalona od 50% zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia. Jeżeli chodzi o procent zabiegów cesarskiego cięcia, są one prowadzone w przypadku ponad 26% porodów. A przecież, jak przypomina Rocío Lira Raggio, „cesarskie cięcie stanowi najważniejszy czynnik, od którego zależy rozpoczęcie karmienia piersią” (niemniej jednak, po rozpoczęciu karmienia, liczba dzieci w wieku sześciu miesięcy karmionych wyłącznie piersią jest identyczna niezależnie od rodzaju porodu). Ponadto, różnica pomiędzy zabiegami cesarskiego cięcia w sytuacji nagłej i zaplanowanymi - w odniesieniu do odczuć kobiet oraz ich podejścia do karmienia piersią - nie jest dobrze znana.

W związku z powyższym, Rocío Lira Raggio chce dokładniej opisać ich sytuację, a także określić ich potrzeby i ocenę wsparcia zapewnianego przez pracowników służby zdrowia. Tego rodzaju badanie ilościowe umożliwi doskonalenie jakości pomocy udzielanej kobietom po zabiegu cięcia cesarskiego, w szczególności, aby ułatwić im rozpoczęcie karmienia piersią.

< Powrót do mapy działań