Francja : Album urodzin dla dzieci urodzonych w ramach tzw. anonimowych porodów

We Francji od 500 do 700 dzieci rodzi się każdego roku w ramach tzw. anonimowych porodów, czyli przez matki, które decydują się pozostać anonimowe, zanim zostaną powierzone opiece społecznej ds. dzieci (ASE), a następnie przekazane do adopcji. Dzieci spędzają na oddziale położniczym średnio pięć do dziesięciu dni (bez komplikacji) do czasu, aż zostanie zorganizowana dla nich opieka przez instytucję ASE. 

 

Aby umożliwić im zachowanie pamiątki ze swoich pierwszych dni życia, oddział położniczy szpitala Antoine-Béclère de Clamart (departament Hauts-de-Seine) opracował dziesięciostronicowy album mający na celu zebranie pierwszych wspomnień: kąpiele, chwytanie butelki, niezapomniane chwile podczas pobytu w szpitalu itp. Album jest zbiorem tekstów i zdjęć pracowników oddziału: położnych, pielęgniarek pediatrycznych, psychologów itp. 

album-naissance-sous-x.jpg

Psycholog kliniczny w szpitalu Antoine-Béclère, Pauline Minjollet, która koordynowała realizację projektu, wyjaśnia: „Wszystkie oddziały położnicze tworzą albumy dla dzieci urodzonych w ramach tzw. anonimowych porodów, ale często przy ograniczonych środkach, stąd albumy nie zawsze są trwałe i estetyczne. Jest to zrozumiałe, ponieważ liczba rocznych urodzeń w ramach tzw. anonimowych porodów na każdym oddziale położniczym jest często niska – średnio wynosi pięć w szpitalu Antoine-Béclère. Jednakże warto, aby takie albumy były trwałe i ładne. Nasz album jest solidnie wykonany, bardzo spersonalizowany, ilustrowany i kolorowy, przyjemnie się go ogląda. Jest to ważne, ponieważ w sali dla niemowląt lub w rodzinie zastępczej jest bardzo często przeglądany i może ulec uszkodzeniu. Staraliśmy się również stworzyć ramkę, która jest jednocześnie elastyczna i dobrze trzyma oraz która miałaby przyjemny wydźwięk – ani zdystansowany, ani chłodny, ale też nie zbyt osobisty czy pełen emocji, co często się spotyka, jeśli zostawi się nieograniczone miejsce na tekst. Taka ramka powinna opowiadać o rozwoju emocjonalnym i behawioralnym dziecka”.

 

Album dziecka jest przekazywany pracownikowi instytucji ASE lub organizacji ds. adopcji OAA, który zajmuje się dzieckiem na oddziale położniczym, a następnie w sali dla niemowląt. Kopia albumu jest przechowywana w dokumentacji medycznej dziecka i pozostawiona do jego dyspozycji, jeżeli chciałoby go zobaczyć po osiągnięciu pełnoletności. Projekt tworzenia albumów, realizowany w szpitalu Antoine-Béclère, jest dostępny dla wszystkich oddziałów położniczych, które wyrażą chęć jego wdrożenia i skontaktują się w tej sprawie z Fundacją Mustela.