Francja : Książka przeznaczona dla nowych rodziców, opracowana przez francuskie stowarzyszenie "Pâtes au beurre”

W roku 2017, darowizna w wysokości 18 500 euro została przekazana stowarzyszeniu Pâtes au beurre w celu opracowania broszury dotyczącej zdrowia publicznego, poświęconej „ciąży psychicznej”. Bardzo często, w ramach oferowanej matkom opieki medycznej, która może być czasami nieco uciążliwa, nie są uwzględniane w wystarczającym stopniu aspekty psychiczne i emocjonalne, które odgrywają przecież kluczową rolę. Niezbędna pomoc powinna być udzielana również ojcom, którzy często uczestniczą w porodzie, ale nie biorąc udziału w całym wcześniejszym procesie przygotowania podczas ciąży.

Założone w roku 1999 w mieście Nantes przez będącą psychologiem i psychoanalitykiem Sophie Marinopoulos stowarzyszenie „Pâtes au beurre” prowadzi działalność w zakresie „kształtowania pierwszych więzi” pomiędzy rodzicami i dziećmi. Ponadto, w ramach opracowywanej publikacji zamierzała ona podzielić się z czytelnikami swoimi wieloletnimi doświadczeniami w zakresie pracy z rodzicami oraz przyszłymi rodzicami: "Pokazali nam oni, na czym polegają ich najbardziej intymne odczucia, a pomimo wszelkich wysiłków podejmowanych przez lekarzy w celu uspokojenia rodziców co do zdrowia ich przyszłego dziecka, u rodziców zawsze pojawiają się pewne obawy, powody do niepokoju, czarne myśli i chęć ucieczki od sytuacji, w jakiej się znajdują. Wcześniej, rodzice często obawiali się rozmowy o tego rodzaju myślach i odczuciach (…). Na tym właśnie polega ciąża psychiczna, zarówno w przypadku przyszłych matek, jak i ojców”.

 

Broszura wydana w 2000 egzemplarzy zawiera zabawne ilustracje, które ułatwiają jej czytanie. Została ona podzielona na dwie równe części, z których pierwsza jest poświęcona przyszłym matkom - zawierając rozdziały dotyczące poszczególnych okresów ciąży, roli hormonów, życia seksualnego itd. - a druga przyszłym ojcom - poszczególne rozdziały są poświęcone zmianom statusu mężczyzn, okazywaniu uczuć, „niepokojącej osobliwości” towarzyszki życia w okresie pełnym przemian itd.